O nás

   Firma E-dir s.r.o. projektuje kompletní dodávky silnoproudých rozvodů a to jak na stavbách technologických objektů, tak i v objektech občanské vybavenosti včetně venkovních kabelových rozvodů a veřejného osvětlení.

Nabídka služeb

   V rámci projektové činnosti společnost využívá nejen nejmodernějších kreslících programů, ale i výpočtových programů renomovaných firem, týkajících se např. osvětlení, kabelových rozvodů, jištění apod.

   V oboru inženýrské činnosti společnost zpracovává podklady ke stavebnímu a územnímu řízení a u vybraných realizací (kabelové rozvody NN a veřejné osvětlení) zajišťuje i vydání stavebního povolení. V rámci inženýrské činnosti je zajišťován i dozor na stavbách.

   Pro spokojeného zákazníka společnost využívá zásady moderního projektování s využitím současných technologií a tuzemské i zahraniční materiálové základny.